​SPECIAL ORDERS

Special photos
Order with logo
商売繁盛海外だるま
(No12)
おねダル
(おねダル)Germany
フェラーリだるま
フェラーリ達磨
(No8)Itaria
パキスタンだるま
(No18)Pakistan
官公庁だるま
(No14)Thailands
ミャンマーだるま
ミャンマー達磨
(No8)(No5)Myanmar
ボーイングだるま
(No17)BOEING
愛だるま海外
(No7)Portugal
STACCATOだるま
(No13)
空手だるま
(No14)(No5)China
(No3)(No2)USA